Marketing

Het GraduAce try&hire programma.

Kwalitatieve en flexibele aanwerving.

Met het GraduAce programma zal je voorgeselecteerde kandidaten ontmoeten. De kandidaat is reeds uitvoerig technisch gescand door onze coaches. We hebben voorafgaandelijk samen besproken wat de technische bagage van de kandidaat dient te zijn. ABC Groep staat dicht bij de arbeidsmarkt en werkt samen met verschillende hogescholen en universiteiten om kandidaten voor het GraduAce programma te selecteren.

Geen verplichtingen of proefperiodes.

Er is geen verplichting om de IT'er daadwerkelijk aan te werven na de periode van 18 of 24 maanden. De kandidaat werkt via een dienstenovereenkomst die we specifiek voor jouw IT'er opstellen. Wens je de IT'er niet aan te werven, bespreken we met jou de andere mogelijkheden.

Coaching en begeleiding.

Vermits we een IT bedrijf zijn kunnen we voor jouw IT'er opleiding, begeleiding en coaching on the job voorzien. Onze GraduAce coaches zorgen ervoor dat de overgang naar jouw bedrijf vlot verloopt en dat jouw IT'er tijdens het GraduAce programma technisch ondersteund wordt.

Duidelijke praktische afspraken.

De afspraken die we maken voor jouw IT'er zijn op voorhand goed bepaald. Een coach en begeleider worden aangeduid om het GraduAce traject op te volgen. We maken afspraken aangaande de aanwerving. De budgetten worden concreet afgesproken.

 

Wil je meer info over het GraduAce programma, neem dan contact met ons op, of stuur een mail.

Delen: